wie ben ik

Mijn naam is Yvonne de Lege.

Ik ben mijn hele leven actief geweest rondom allerlei vormen van ongelijkheid en uitsluiting in de maatschappij. Gedurende vele jaren heb ik gewerkt in de antidiscriminatiewereld en het geeft me voldoening als mensen zich door mij gehoord voelen en ik ze verder kan helpen bij een probleem.

Als ik de cijfers zie over bijvoorbeeld pesten op de werkvloer dan schrik ik van de getallen:
• 1 op de 10 mensen is slachtoffer van pesten op het werk;
• Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden;
• Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Pesten is een voorbeeld, maar je kan bij mij ook terecht voor problemen betreffende discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, en zaken die het bedrijf schaden, zoals fraude, misbruik positie, corruptie, en dergelijk.
Ik ben er niet voor arbeidsconflicten, privé-problemen, reorganisatie en werkdruk, hoewel ik voor deze zaken graag een luisterend oor bied.
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op de werkvloer en ik wil daar graag, samen met u, aan bijdragen.

      

in de media

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/radar-den-bosch-aziatische-mensen-worden-over-n-kam-geschoren
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/speciale-training-leert-kwetsbare-mensen-veiliger-en-zelfverzekerder-te-zijn-op-straat
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/regenboogpunten-om-den-bosch-veiliger-te-maken-voor-lhbtiers
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/twee-op-de-drie-jonge-vrouwen-krijgt-te-maken-met-straatintimidatie-maar-er-is-nog-geen-meldpunt-in-den-bosch-en-oss
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/terrasbezoekers-van-de-verkadefabriek-zien-iets-ongewoons-bij-de-ingang